Slovensky English Deutsch O N=ASo nás služby kariéra partneri kontakty
O NÁS SLUŽBY KARIÉRA PARTNERI KONTAKT

Príjemný dobrý de?,
 
V prvom rade nám dovo?te po?akova? za Váš drahocenný ?as, ktorý venujete tejto stránke a našej spolo?nosti. Non Plus Ultra je spolo?nos?, ktorá svojím prístupom ku každému zákazníkovi a každej individuálnej objednávke pristupuje tak, aby zákazník nielen spokojný odišiel, ale najmä aby sa spokojný vrátil. Hlavnou myšlienkou a stratégiou je dokonalos? vykonanej práce za slušnú cenu, nie najnižšia cena za každých okolností. Samozrejme, rešpektuje a prispôsobí sa aj zákazníkom, pre ktorých je prvoradým kritériom nízka cena.
 
Medzi hlavné služby, ktoré spolo?nos? Non Plus Ultra ponúka, patria:
 
Jazykové kurzy a dou?ovanie
Preklady
Tlmo?enie
Korektúry
 
a to v mnohých svetových jazykoch (vrátane sloven?iny).

V spolupráci so svojimi obchodnými partnermi ponúka spolo?nos? Non Plus Ultra množstvo zaujímavých ponúk, ako aj zliav a iných výhod v rôznych odvetviach.

Želáme Vám mnoho obchodných úspechov.

 

NOVINKY

DARUJTE VZDELANIE

Pre našich zákazníkov sme pripravili dar?ekové poukážky v rôznych hodnotách. Tieto je, samozrejme, možné využi? na úhradu akýchko?vek služieb, nielen vzdelávacích.

U?TE SA CEZ INTERNET

Využite Internet aj na zdokonalenie sa v jazyku. Kurzy angli?tiny, dou?ovanie, ?i konverzácia napr. cez Skype, ?i ICQ.

NEPLA?TE AK NEMUSÍTE

Naša spolo?nos? ponúka pri obojstrannom záujme možnos? bartrového obchodu.

Z?AVY A ?ALŠIE VÝHODY

Viac informácií získate kontaktovaním spolo?nosti, resp. v krátkom ?ase aj na týchto web stránkach.


Z?avy sa nevz?ahujú na úradne overený preklad a súdne tlmo?enie, a na náro?né odborné texty. Z?avy sa nes?ítavajú.